top of page

Přípravné kurzy pro studenty (15+) a dospělé

Vstupní předpoklady

Zájemcům o kurz doporučujeme ověřit si svojí vstupní jazykovou úroveň a vyzkoušet si vzorový online test u zkoušky B2 First (FCE) nebo C1 Advanced (CAE) na platformě test:fest. Studenti se mohou otestovat sami. 

  • kurz B2 First je pro Vás vhodný pokud dosáhnete úspěšnosti 50-70%Vaše vstupní jazyková úroveň je B1+

  • kurz B2 First Plus doporučujeme při úspěšnosti větší než cca 75%, Vaše vstupní jazyková úroveň je B2

  • kurz C1 Advanced (CAE) je pro Vás vhodný pokud dosáhnete úspěšnosti 50-70%, Vaše vstupní jazyková úroveň je B2+

  • kurz C1 Advanced Plus doporučujeme při úspěšnosti větší než cca 75%, Vaše vstupní jazyková úroveň je C1

B2 First, B2 First Plus

  • kurz je určen pro pokročilé angličtináře, kteří si chtějí připravit na mezinárodní jazykovou zkoušku B2 First (FCE)

  • ke zkoušce je možné se přihlásit po absolvování základního kurzu B2 First (FCE), nebo si připravu prodloužit o kurz finální přípravy B2 First Plus v následujícím roce

  • kurz B2 First Plus je zaměřen na nácvik testového formátu zkoušky

C1 Advanced, C1 Advanced Plus

  • kurz je určen pro velmi pokročilé angličtináře, kteří se chtějí připravit na mezinárodní jazykovou zkoušku C1 Advanced (CAE)

  • ke zkoušce je možné se přihlásit po absolvování základního kurzu C1 Advanced (CAE), nebo si připravu prodloužit o kurz finální přípravy C1 Advanced Plus v následujícím semestru

  • kurz C1 Advanced Plus je zaměřený na nácvik testového formátu zkoušky

 

Co můžete od kurzu očekávat?

Aktivní zapojení v hodině i intenzivní domácí příprava Práce s textem, gramatická i poslechová cvičení obohacující slovní zásobu o fukční jazyk a výrazy na úrovni B2 Nácvik konverzačních situací, rozvoj schopnosti mluvit k danému tématu, vyjadřovat se o hypotetických situacích, komplexně spojovat myšlenky, dávat věci do hluších souvislostí, reagovat adekvátně na vyjádření druhých Procvičování psaní s dodržováním pravidel jednotlivých žánrů (zpráva, článek, povídka, recenze apod.) Nácvik zkouškových strategií pod vedením zkušeného lektora …a mnohem více

Kdo vede výuku?

Kvalifikovaný lektor se zkušeností s přípravou na jazykové zkoušky vyšších jazykových úrovní.

Co můžete od kurzu očekávat?

Aktivní zapojení v hodině i intenzivní domácí příprava. Rozšiřování slovní zásoby na úroveň C1 ve všech jazykových dovednostech. Nácvik porozumění širších souvislostí a schopnosti odvodit význam v textech, které mouhou být odborně zaměřené. Nácvik komunikačích strategie v mluveném projevu, schopnost rozvinout diskuzi na řadu abstraktních témat apod.

Kdo vede výuku?

Kurz C1 Advanced (CAE) v kombinaci prezenční a online výuky je veden dvěma zkušenými lektory, kteří se dlouhodobě věnují přípravě studentů na mezinárodní zkoušky pokročilých jazykových úrovní.

Přihlášení ke zkoušce je volitelné, zkouška není součásti ceny přípravného kurzu.

 streamovací platformu Zoom

Pro online výuku využíváme 

Učebnice

Učebnice není zahrnuta v ceně kurzovného. 

Studentům nabízíme možnost hromadné objednávky učebnice za výhodnější cenu.

 

Doplňkový výukový materiál si studenti budou moci zdarma stáhnout v elektronické podobě na svém studentském online účtu ve své studijní skupině.

Rádi Vám poradíme

Při pochybnostech o vhodné úrovni kurzu, nebo v případě jakýchkoliv dotazů, se na nás neváhejte obrátit na tel. 705 005 725.

bottom of page