top of page

Přípravné kurzy pro studenty (15+ let)

Vstupní předpoklady

Zájemcům o kurz doporučujeme ověřit si svojí vstupní jazykovou úroveň a vyzkoušekt si vzorový online testu zkoušky PET a FCE na platformě test:fest. Studenti se mohou otestovat sami. 

 • kurz PET je pro Vás vhodný pokud dosáhnete úspěšnosti 50-70%

 • kurz PET Plus doporučujeme při úspěšnosti větší než cca 75%

 • kurz FCE je pro Vás vhodný pokud dosáhnete úspěšnosti 50-70%

 • kurz FCE Plus doporučujeme při úspěšnosti větší než cca 75%

PET, PET Plus

 • odpovídá jazykové úrovni B1

 • kurz je určen pro středně pokročilé angličtináře, žáky druhého stupně základní školy, studenty středních škol a gymnázií, kteří se chtějí zdokonalit ve všech dovednostech na jazykové úrovni B1 a připravit se na úspěšné složení mezinárodního certifikátu Cambridge English B1 Preliminary for Schools

 • ke zkoušce je možné se přihlásit po absolvování základního kurzu PET, nebo si připravu prodloužit o nástavbový kurz PET Plus v následujícím roce

 • kurz PET Plus je vhodný také jako finální příprava k této zkoušce

 • lze zvolit jako doplňkovou přípravu k maturitní zkoušce

FCE, FCE Plus

 • odpovídá jazykové úrovni B2

 • kurz je určen pro pokročilé angličtináře, kteří si chtějí upevnit svoje jazykové dovednosti na úrovni B2 a připravit se na mezinárodní jazykovou zkoušku B2 First (for School)

 • ke zkoušce je možné se přihlásit po absolvování základního kurzu FCE, nebo si připravu prodloužit o nástavbový kurz FCE Plus v následujícím roce

 • kurz FCE Plus je vhodný také jako půlroční, zrychlená příprava k této zkoušce

 • lze zvolit jako doplňkovou přípravu na vysokou školu

 

Jaká je náplň kurzu?

rozvíjíme všechny jazykové dovednosti na úrovni B1 (čtení, psaní, poslech, mluvení) rozšiřujeme slovní zásobu v tématicky zaměřených lekcích upevňujeme základy gramatiky a rozšiřujeme je o nové gramatické jevy na úrovni B1 učíme se využívat kolokace a funkční jazyk v mluveném i psaném projevu vedeme studenty k volbě správné strategie pro dosažení komunikačního cíle v modelových komunikačních situacích (vyjádření návrhu, souhlasu/nesouhlasu, domluva,…) nacvičujeme psaní delších slohových útvarů výuka je vedená v angličtině

Kdo vede výuku?

Kvalifikovaný lektor se zkušeností s přípravou k jazykovým zkouškám.

Jaká je náplň kurzu?

pracujeme s kolokvializmy a odbornou terminologi v různých tématech učíme se konkrétně vyjadřovat své pocity, vnímat a adekvátně reagovat na pocity druhých lidí, dávat věci do hlubších souvislost v konverzaci procvičujeme schopnost mluvit k danému tématu, vyjadřovat se o hypotetických situacích, komplexně spojovat myšlenky.  čtení a poslech odpovídají svou obtížností slovní zásobě a gramatice pro tuto úroveň učíme se psát formální dopisy a seznamujeme se s pravidly jednotlivých žánrů (zpráva, článek, povídka, recenze apod.) a vše následně prakticky procvičujeme výuka je vedená v angličtině lektor kurzu poskytuje zpětnou vazbu, pomáhá s nácvikem zkouškových strategií ve všech částech písemné i ústní části zkoušky v kurzu očekáváme aktivní zapojení studentů v hodině, ale také zodpovědný přístup k domácí přípravě

Kdo vede výuku?

Kvalifikovaný lektor se zkušeností s přípravou na jazykové zkoušky vyšších jazykových úrovní.

Přihlášení ke zkoušce je volitelné, zkouška není součásti ceny přípravného kurzu.

na streamovací platformě Zoom

Všechny kurzy probíhají online formou výuky

White Handwritten Love on Black Background Square Pillow-3.png

Učebnice

K výuce používáme ověřené tituly z nakladatelství Cambridge University Press určené k přípravě na tento typ zkoušky a zkušební testové sady. K obohacení výuky používá lektor doplňkový výukový materiál dle zájmu a potřeb studujících.

Učebnice i další výukový materiál si studenti ponechávají.

Rádi Vám poradíme

Při pochybnostech o vhodné úrovni kurzu, nebo v případě jakýchkoliv dotazů, se na nás neváhejte obrátit na tel. 705 005 725.

bottom of page