top of page

Cambridge English

Rozvoj všech jazykových dovedností

Čtení, psaní, poslech, mluvení - všechny jazykové dovednosti jsou rozvíjeny rovnoměrně tak, jak je potřebujete nejen pro zdárné složení zkoušky. 

Jednoznačný výsledek

Příprava na standardizovanou zkoušku, kterou lze po ukončení kurzu volitelně složit. Mezinárodně uznávaný certifikát jasně prokazuje dosaženou jazykovou úroveň. 

Jasný plán pokroku

Cíl kurzu určuje cestu. Studenti postupují krok za krokem k vyšším jazykovým úrovním a k větší jazykové nezávislosti.

Přípravné kurzy Cambridge English

Komplexní příprava na všechny části zkoušky

Vysokoškolsky vzdělaní lektoři s dlouholetou výukovou praxí

Motivujícím způsobem s individuálním přistupem ke každému studentovi

V prezenční nebo online formě

V jazykových úrovních od Pre A1 až po C1

Kurzy, které nabízíme...

STARTERS
MOVERS

  Mladší děti (8-13 let)  

A2 Key (KET)

A2 Key Plus

B1 Preliminary (PET)

B1 Preliminary Plus

  Náctiletí (13+)  

B2 First (FCE)
B2 First Plus
C1 Advanced (CAE)
C1 Advanced Plus

  Studenti (15+) a dospělí  

Přihlášky do kurzů  jsou momentálně ukončeny

Registrace do kurzu v několika krocích...

Vyberte kurz a vyplňte online přihlášku

Do Vámi uvedeného emailového kontaktu posíláme obratem potvrzení přijetí přihlášky

Nejpozději 16. září vám potvrdíme platnost Vašeho zápisu do kurzu a vystavíme elektronickou fakturu za kurzovné.
V emailu potvrzujícím zápis do kurzu zasíláme všechny potřebné organizační informace.

Studujícím v kurzech A2-C1 nabízíme možnost hromadné objednávky učebnice za výhodnější ceny. U kurzů Starters a Movers jsou náklady na výukový materiál již zahrnuty v ceně kurzovného.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Kurzy jsou rozřazeny podle věkových skupin studentů, pro které jsou nabízené kurzy vhodné. Dětem z prvních a druhých stupňů ZŠ (do 6.-7. třídy) doporučujeme začít s kurzem STARTERS nebo MOVERS, který je postupnými kroky připraví na vyšší úroveň jazykových zkoušek. Více informací o zkouškách Cambridge English pro děti naleznete na webových stránkách Cambridge Assessment English https://www.cambridgeenglish.org/Images/153312-yle-information-for-candidates.pdf. Pokud se rozhodujete mezi kurzem Movers a kurzem A2 Key (KET) doporučujeme vyzkoušet si na webu test:fest vzorový test A2 Key. Děti si tak mohou předem vyzkoušet i náročnost kurzu této jazykové úrovně. Pokročilejším studentům, zájmcům o kurzy a zkoušky od jazykové úrovně A2 doporučujeme ověřit si před výběrem kurzu svojí aktuální jazykovou úroveň. Pro orientační určení jazykové úrovně lze využít vzorové testy zkoušek Cambridge English na online portálu test:fest. Výsledek testu, Vaše procentuální možná úspěšnost u zvolené zkoušky, napoví, který z kurzů je pro Vás vhodnější. Pokud dosáhnete úspěšnosti 50-70% je pro Vás vhodné začít kurzem základní přípravy ke zvolené zkoušce. V těchto kurzech Vás posuneme na požadovanou jazykovou úroveň a zároveň připravíme na formát zkoušky. V případě, že Váš výsledek bude 75% a vyšší, kurzy finální přípravy (označené jako „Plus“) budou pro Vás dobrou volbou. V těchto kurzech předpokládáme, že studenti již přibližně dosahují jazykové úrovně požadované zkouškou a ve výuce se zaměřujeme více na nácvik testového formátu zkoušky. Tyto kurzy také doporučujeme jako navazující na kurzy základní přípravy. S výběrem vhodného kurzu Vám rádi poradíme, neváhejte nás kontaktovat.

Jak si vybrat správný kurz ?

Je vstupní test podmínkou přijetí do kurzu?

Není. Zájemce o kurzy od úrovně A2 nicméně vyzýváme k samotestování formou vzorového testu zvolené zkoušky na webu test: fest. U dětských kurzů předpokládáme v doporučené věkové skupině základní znalost angličtiny, která je zpravidla dostačující pro zahájení studia.

Jak jsou kurzy organizovány?

Výuka ve školním roce 2023/2024 bude zahájena v týdnu od 25. září 2023 a probíhá v každém kurzu dle platného rozvrhu. Dětské kurzy (STARTERS, MOVERS) probíhají prezenčně v Příbrami v prostorách našich partnerských škol. U kurzů A2 Key (KET) můžete zvolit variantu prezenční nebo online výuky. V kurzech A2 Key Plus, B1 Preliminary (PET), B1 Preliminary Plus, B2 First (FCE), B2 First Plus a C1 Advanced Plus probíhá výuka online. Letošní novinkou je kurz C1 Advanced, který bude probíhat formou kombinované prezenční a online výuky v délce jednoho semestru. Přípravu na zkoušku C1 Advanced lze následně doplnit přípravným kurzem C1 Advanced Plus, který bude probíhat v druhém semestru. Všechny podrobné informace naleznete pod názvy jednotlivých kurzů.

Co znamená označení “Plus” v názvu kurzu?

Tyto kurzy jsou určené pro studenty, kteří jazykovou úroveň požadovanou zvolenou zkouškou již přibližně dosahují ale rádi by se připravili lépe na zvládnutí testového formátu nebo zlepšili své jazykové kompetence. Kurzy “Plus” doporučujeme zájemcům, kteří si vyzkouší vzorový test na aplikaci test:fest a dosáhou úspěšnosti vyšší než 75% nebo těm, kteří navazují na základní přípravný kurz z předchozího školního roku.

Jaká je délka kurzu?

Výuka v kurzech trvá 14 - 28 týdnů při různé intenzitě výuky. Ve většině kurzů probíhá výuky 1x týdně 1 -2 lekce, při intenzivní formě výuky to může být i 2x2 lekce za týden.

Jak probíhá online výuka?

Online výuka probíhá ve videokonferenční platformě zoom.us, studenti se do hodin připojují jednoduchým proklikem odkazu, který dostávají před zahájením kurzu. Závazná pravidla chování pro všechny účastníky online výuky jsou specifikovaná v Kodexu účastníka online výuky. Kurzy s výukou online jsou stejně interaktivní, dynamické a zábavné jako naše hodiny s prezenční výukou. Velkou výhodou je časová úspora bez nutnosti cestovat do místa výuky a možnost účastnit se hodin i v případě nemoci. Studenti oceňují také nácvik konverzačních dovedností v menších skupinách a dvojicích a přímou interakci s lektorem.

Jak se do kurzu přihlásím?

Mohu se přihlásit i po ukončení registrace?

Jak je to s výukovým materiálem?

Kdy probíhájí zkoušky Cambridge English a kdy se k nim můžu přihlásit? 

Jaká je cena zkoušky?

Pro přihlášení využijte online registrační formulář, který je přístupný na našich webových stránkách. Příjem přihlášek bude ukončen v pátek 15. září 2023! Pro platbu kurzovného vyčkejte na naše potvrzení o Vaší registraci do kurzu. Následně Vám zašleme elektronickou fakturu na platbu kurzovného a případně také učebnice, pokud zvolíte možnost hromadné objednávky. Kurz do kterého se přihlásí méně než 4 zájemci nebude otevřen.

Ano, pokud bude v kurzu volné místo, můžeme se domluvit na Vaší dodatečné registraci. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

V popisu každého kurzu je uvedeno, zda cena zahrnuje náklady na učebnici. Ceny učebnic se pohybují podle kurzu od cca 360 do 680 Kč. Zapsaným studentům nabízíme možnost hromadné objednávky učebnice. V kurzech pracujeme s doplňkovým výukovým materiálem, který si mohou studenti zdarma stáhnou ve své studijní online skupině.

Zkoušky Cambridge English probíhají několikrát do roka v předem stanovených termínech. Příbramští zájemci mohou využít možnost absolvovat zkoušky přímo v Příbrami. Tyto zkoušky probíhají v květnu. Kandidáti se na zkoušky registrují individuálně na webovém potrálu zkouškového centra www.elec.eu, kde také naleznou všechny aktuální informace včetně ceníku jednotlivých zkoušek.

Aktuální informace o termínech zkoušek a cenách naleznete na stránkách našeho parnerského zkouškového centra www.elec.eu.

bottom of page