top of page

Přípravné kurzy pro mladší děti (8-13 let)

Untitled_Artwork.png
  • první kroky na cestě k jazykové nezávislosti

  • zrychlený pokrok ve výuce a nadšení z prvních konverzačních úspěchů

  • první opravdický diplom z univerzity v Cambridge

  • veliký motivační efekt a obrovská radost

Chtějte víc než jen lepší známku ve škole!

STARTERS pre A1

  • kurz na úrovni pre-A1 zakončený volitelnou zkouškou Cambridge (tato zkouška není součástí ceny přípravného kurzu)

  • vhodný pro žáky 4.- 5. třídy základní školy

  • zábavná a motivující angličtina od prvních krůčků

Pro koho je kurz určen?

Co se děti v kurzu naučí?

Kdo vede výuku?

Přípravné kurzy STARTERS jsou vhodné pro děti, které mají již základní zkušenost s angličtinou, například jeden rok výuky ve škole nebo v jiném jazykovém kurzu pro děti, umí číst a psát v češtině. Kurz je vhodný pro děti od přibližně 8 let

Děti si postupně s využitími vizuální podpory rozšíří slovní zásobu ve známých tématických okruzích (např. rodina, jídlo, sport,…atd.). V poslechových cvičeních se naučí porozumět jednoduchým dialogům, nacvičí si správnou výslovnost i psaní jednotlivých slov . Naučí se vyjadřovat vztahy k ostatním lidem a věcem a postupně rozšíří svůj mluvený projev o bohatší a rozvitější věty.

Lektorem kurzu je kvalifikovaný český lektor se zkušeností s přípravou žáků na jazykové zkoušky.

MOVERS A1

  • kurz na úrovni A1 zakončený volitelnou zkouškou Cambridge (tato zkouška není součástí ceny přípravného kurzu)

 

  • vhodný pro žáky 5.- 6. třídy základní školy

 

  • zrychlený pokrok v angličtině, radost z porozumění a schopnosti komunikovat

Pro koho je kurz určen?

Co se děti v kurzu naučí?

Kdo vede výuku?

Kurz je určen pro děti ve věku 8-13 let, které chtějí zlepšit své jazykové dovednosti a zároveň studovat angličtinu hravým způsobem. V případě zájmu budou po ukončení kurzy přípravné úspěšně absolvovat ústní i písemnou část jazykové zkoušky A1 Movers. Vstupní jazyková úroveň se pro tento kurz netestuje.

Děti si rozšíří slovní zásobu a prohloubí své znalosti v gramatice, zdokonalí se v četbě, psaném projevu i porozumění poslechu, zlepší své konverzační dovednosti. Naučí se poradit si s řadou každodenních situací, se kterými se běžně setkají ve své zemi i zahraničí.

Lektorem kurzu je kvalifikovaný český lektor se zkušeností s přípravou žáků na jazykové zkoušky.

výukový materiál v ceně kurzovného

Online v případě pandemie

Pokud nám nebude umožněno z důvodů vládních nařízení realizovat výuku prezenčně, garantujeme, že hodiny angličtiny budou pokračovat online.
Čas kurzu i rozsah výuky zůstane zachován.

Rádi Vám poradíme

Při pochybnostech o vhodné úrovni kurzu, nebo v případě jakýchkoliv dotazů, se na nás neváhejte obrátit na
tel. 705 005 725.

bottom of page