top of page

Zkoušky Cambridge English

Jedny z celosvětově nejuznávanějších zkoušek z angličtiny

Vyšší typy zkoušek uznávané místo maturitní zkoušky na SŠ

Meřitelný pokrok v jazykových úrovních A1-C2 podle SERR

Komplexní testování všech jazykových dovedností

Motivace

Certifikáty s časově neomezenou platností

3.png

Absolvování zkoušek Cambridge English a získání certifikátu umožňuje sledovat a doložit svůj skutečný pokrok ve znalostech angličtiny, dorozumět se s jistotou a získat sebevědomí v konverzačních situacích podobných reálným situacím. 

Certifikát Cambridge English

  • ​doklad otevírající dveře k vysněnému studiu nebo zajímavému pracovnímu uplatnění

  • lze doložit a je uznávaný v mezinárodním prostředí

  • Cambridge English Qualification - mezinárodně uznávaný, akceptovaný doklad o dosažené jazykové úrovni angličtiny

  • Jazyková kompetence

  • Mezinárodní porovnání  

  • příprava na zkoušky PET a FCE probíhá jako celoroční, dvousemestrální kurz

  • termín zkoušek je na konci května

  • ke zkouškám se studenti přihlašují v průběhu druhého semestru

  • cena zkoušky není zahrnuta v ceně přípravného kurzu

bottom of page