top of page

Studentský účet

  • studijní online skupina a studentský online účet 
     

  • v každém kurzu bude zřízena samostatná studijní online skupina, která bude sloužit pro lepší přehled o realizované i plánované výuce a jako zdroj doplňkových výukových materiálů
     

  • do společné skupiny se studenti registrují individuálně na začátku kurzu na základě výzvy a podle pokynů zaslaných organizátorem výuky

  • do skupinového účtu lektor kurzu pravidelně doplňuje informace o proběhlé výuce, v  případě absence je tak možné si látku individuálně doplnit

bottom of page