top of page

Přípravné kurzy pro starší děti (13-15 let)

Vstupní předpoklady

Zájemcům o kurz doporučujeme ověřit si svojí vstupní jazykovou úroveň a vyzkoušekt si vzorový online testu zkoušky KET a PET na platformě test:fest. Studenti se mohou otestovat sami. 

 • kurz KET je pro Vás vhodný pokud dosáhnete úspěšnosti 50-70%

 • kurz KET Plus doporučujeme při úspěšnosti větší než cca 75%

18.png
 • kurz PET je pro Vás vhodný pokud dosáhnete úspěšnosti 50-70%

 • kurz PET Plus doporučujeme při úspěšnosti větší než cca 75%

Jaká je náplň kurzu?

rozvíjíme všechny jazykové dovednosti na úrovni A2 (čtení, psaní, poslech, mluvení) klademe důraz na rozvoj slovní zásoby a správné výslovnosti komunikujeme bez ostychu, umíme vyjádřit svojí preferenci a odůvodnit jí, umíme se jednoduše domluvit v základních, každodenních situacích upevňujeme a rozvíjíme základní gramatické struktury učíme se jak zlepšit čtení a porozumění textu, jak vyhledat požadované informace v textu zdokonalujeme schopnost porozumět poslechovým úkolům - umíme sestavit první kratší písemný text podle zadání (email, zpráva, krátký příběh) pracujeme s tématy, která jsou motivující a blízká této věkové skupině výuka je vedená v angličtině

Kdo vede výuku?

Kvalifikovaný lektor se zkušeností s přípravou dětí a studentů na jazykové zkoušky

Jaká je náplň kurzu?

rozvíjíme všechny jazykové dovednosti na úrovni B1 (čtení, psaní, poslech, mluvení) rozšiřujeme slovní zásobu v tématicky zaměřených lekcích upevňujeme základy gramatiky a rozšiřujeme je o nové gramatické jevy na úrovni B1 učíme se využívat kolokace a funkční jazyk v mluveném i psaném projevu vedeme studenty k volbě správné strategie pro dosažení komunikačního cíle v modelových komunikačních situacích (vyjádření návrhu, souhlasu/nesouhlasu, domluva,…) nacvičujeme psaní delších slohových útvarů výuka je vedená v angličtině

Kdo vede výuku?

Kvalifikovaný lektor se zkušeností s přípravou k jazykovým zkouškám.

KET, KET Plus

 • odpovídá jazykové úrovni A2

 

 • ​​kurz je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty prvních ročníků víceletých gymnázií

 • v kurzu se zaměřujeme na kompletní přípravu na mezinárodní certifikáty Cambridge z anglického jazyka v úrovni A2 dle Evropského referenčního rámce

 • získaný certifikát po úspěšném absolvování zkoušky slouží jako doklad o dosažené jazykové úrovni a zvyšuje šanci na přijetí na výběrové střední školy

 • kurz KET je základní přípravou ke zkouškám, kurz KET Plus je nástavbovou přípravou s větším zaměřením na zkouškový formát

PET, PET Plus

 • odpovídá jazykové úrovni B1

 • kurz je určen pro středně pokročilé angličtináře, žáky druhého stupně základní školy, studenty středních škol a gymnázií, kteří se chtějí zdokonalit ve všech dovednostech na jazykové úrovni B1 a připravit se na úspěšné složení mezinárodního certifikátu Cambridge English B1 Preliminary for Schools

 

 • ke zkoušce je možné se přihlásit po absolvování základního kurzu PET, nebo si připravu prodloužit o nástavbový kurz PET Plus v následujícím roce

 • kurz PET Plus je vhodný také jako finální příprava k této zkoušce

 • lze zvolit jako doplňkovou přípravu k maturitní zkoušce

Přihlášení ke zkoušce je volitelné, zkouška není součásti ceny přípravného kurzu.

Učebnice

K výuce používáme ověřené tituly z nakladatelství Cambridge University Press určené k přípravě na tento typ zkoušky a zkušební testové sady. K obohacení výuky používá lektor doplňkový výukový materiál dle zájmu a potřeb studujících.

Učebnice i další výukový materiál si studenti ponechávají.

Online v případě pandemie

Pokud nám nebude umožněno z důvodů vládních nařízení realizovat výuku prezenčně, garantujeme, že hodiny angličtiny budou pokračovat online.
Čas kurzu i rozsah výuky zůstane zachován.

White Handwritten Love on Black Background Square Pillow-3.png

Rádi Vám poradíme

Při pochybnostech o vhodné úrovni kurzu, nebo v případě jakýchkoliv dotazů, se na nás neváhejte obrátit na tel. 705 005 725.

bottom of page