top of page

Kodex účastníka online výuky

Aby měla výuka online správný efekt pro všechny její účastníky, je nutné dodržovat určitá pravidla. Tento kodex tak představuje závazná pravidla pro účast v online synchronní výuce. 

 

Před hodinou

 

 • Účastník si pro výuku zajistí vhodný prostor, ve kterém nebude rušen ani on, ani ostatní účastníci výuky např. jinými osobami, domácími zvířaty, dětmi nebo hudbou. Kamera a mikrofon přenášejí zvuk i obraz, který slyší a vidí i ostatní účastníci výuky.

 

 • Výuky je nutné se účastnit ve vhodném oblečení a z vhodného místa, nikoliv tedy např. v pyžamu z postele.

 

 • Před přihlášením do hodiny se účastník přesvědčí, že jeho kamera, mikrofon a reproduktory jsou funkční a jeho zařízení je dostatečně nabité.

 

 • Do hodiny se účastník přihlašuje pomocí zaslaného odkazu. Po přihlášení zadá povolení audia (ikonka se sluchátky).

 

 • Do hodiny se přihlašuje účastník nejdříve deset minut a nejpozději dvě minuty před jejím začátkem tak, aby v čase zahájení hodiny byl vždy přihlášený a připravený do výuky a nerušil svým pozdním příchodem ostatní účastníky výuky.

 

 • Při přihlášení do hodiny vyplní účastník vždy své jméno a příjmení, nikdy přezdívku. 

 

 • Před zahájením výuky si připraví výukový materiál (učebnici, pracovní list, tužku, papír) a případně také domácí úkol.

 

 • V případě využítí funkce umělého pozadí volí statické a neutrální pozadí, které v průběhu hodiny nemění a které nazakrývá jeho obličej. 

 

 

 

Průběh výuky

 

 • Pro účast v online výuce je podmínkou připojení účastníka s funkční kamerou a mikrofonem. Kamera zústává zapnutá po celou dobu výuky a při výuce vždy zabírá obličej účastníka. S mikrofonem pracují účastníci kurzu dle pokynů lektora. 

 

 • V průběhu výuky účastník neopouští své místo. Výuku sleduje a aktivně spolupracuje.

 

 • V průběhu výuky se řídí účastník pokyny vyučujícího, např. hovoří až po vyzvání.

 

 • V případě, že chce účastník něco sdělit vyučujícímu, signalizuje tuto skutečnost zvednutím ruky nebo využitím funkce “Raise hand” ve výukové platformě. Pro sdělení informace lektorovi kurzu může účastník využít také chatovací box. Možnost chatovat využívá pouze pro účely výuky.

 

 • Účastník kurzu v průběhu výuky nejí.

 

 • Účastník ve výuce nevyrušuje, např. vyřizováním telefonických hovorů, komunikací s jinými osobami, okřikováním dalších členů domácnosti nebo domácích zvířat.

 

 • V případě opakovaného vypadávání z výukové platformy v důsledku technických nebo jiných komplikací na straně studenta nenese za zdárný průběh výuky ve prospěch studenta lektor zodpovědnost.  

 

 • V případě technických problémů na straně lektora bude nerealizovaná výuka nebo její část nahrazena dle domluvy s účastníky kurzu. 

 

V případě nedodržení těchto pravidel online výuky účastníkem kurzu si vyhrazuje lektor právo ukončit jeho účast v hodině bez náhrady.

bottom of page